Formålet med praktikvejlederkurset er at:

Deltagerne får tilgang til handlingsorienteret vejledning, hvor deltagerne gennem metoder kan fremme læring hos eleven.

Mål:

• At deltagerne får forståelse for de vilkår og rammer, der knytter sig til etablering og udvikling af PR-SH- SP i Grønland.

• At deltagerne får forståelse for, hvad der karakteriserer læreprocesser i praktik.

• At deltagerne får forståelse for de principper, der lægges til grund for tilrettelæggelse af praktikstudier i de respektive uddannelser.

• At deltagerne udvikler forståelse for rolle og funktion som praktikvejleder.

• At deltagerne udvikler handlekompetence i forhold til opgaver forbundet med at fungere som praktikvejleder.

Indhold:

• Uddannelsernes opbygning og struktur.

• Læreprocesser og kundskabsformer i praksis. Teori / praksisforhold.

• Praktikvejlederens opgaver og funktion.

• Planlægning af uddannelsesforløb.

• Evaluering og vurdering.

• Vejledning og refleksion.

Undervisningen foregår på grønlandsk i Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Undervisningsform: Teoretiske oplæg, drøftelser, gruppearbejde og rollespil.

Undervisere: Niviaq Lind

Målgruppe: Sundhedsassistenter ( kommende vejledere for SH-PR og STP)– portørreddere - sundhedshjælpere og støttepersoner som varetager praktikvejledning af elever.

Dato: 2.-10.juni (weekend fri)

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for rejse, ophold og dagpenge.

Kursusdata

  • Id: Praktikvejleder
  • Pris: 4500

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382