Kurset er fordelt over 2 moduler. Tilmelding sker én gang og er til begge moduler.

Formålet er at: Deltagerne bliver præsenteret for og får viden om, strukturen af den nye uddannelsesplan (2017) og uddannelsesbog (2020), samt erhverver sig redskaber til at kunne udøve den bedst mulige praktikvejledning til sundhedsassistentelever i deres praktikperioder.

Mål for 1 modul: dato 12.april – 15.april 2021

 • At deltageren får viden om strukturen af den gældende uddannelsesbog og uddannelsesplan.
 • At deltageren får viden om mål for praktikuddannelsen.
 • At deltageren bliver klædt på til at tage ansvaret for afvikling af praktikuddannelsen.
 • At deltageren kan anvende den gældende uddannelsesbog til at tilrettelægge praktikvejledning i alle praktikperioder.
 • At deltageren får viden om hvordan praktik niveauer i praktikuddannelsen er præsenteret og hvordan de i praksis kan anvendes som læringsmål.
 • At deltageren får en viden om vurdering af elevens personlige kompetencer.
 • At deltageren får viden om simulationsbaseret undervisning og rollen som facilitator.
 • At deltageren bliver klædt på til at kunne udarbejde en praktikstedsbeskrivelse.

Indhold:

 • Gennemgang af gældende uddannelsesbog
 • Redegørelse for tanker omkring afvikling af praktikuddannelsen
 • At bruge læringsmål i praksis
 • At vurdere elevens personlige kompetencer
 • Idéer til tilrettelæggelse af praktikuddannelsen
 • Introduktion i simulationsbaseret undervisning og rollen som facilitator

Udarbejdelse af praktikstedsbeskrivelser

Sprog: Undervisningen foregår på dansk i Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Undervisningsform: Teoretiske oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejde.

Undervisere: Sundhedsfaglig underviser Henriette Holm Speranza med indsigt i de grundlæggende sundhedsuddannelser i Grønland

Målgruppe: Sundhedsassistenter.

Kursusgebyr: 4500 kr.

PI sørger for rejse, ophold og dagpenge.

Mål for 2 modul: dato 31.maj – 4.juni 2021

 • At deltageren får en forståelse af sygeplejeprocessen som arbejdsmodel for SA
 • At deltageren får viden om taksonomier
 • At deltageren kan anvende refleksion i rollen som vejleder
 • At deltageren får en viden om læreprocesser
 • At deltageren får en viden om vejledning og vejlederroller
 • At deltageren får viden om læringsredskaber i praksis
 • At deltageren bliver rustet til at kunne varetage vejledning i praktikopgaveskrivning

Indhold:

 • Sygeplejeprocessen
 • Taksonomier
 • Transfer
 • Refleksion
 • Zonen for nærmeste udvikling
 • Læring i praksisfælleskaber
 • Legitim perifer deltagelse
 • Mesterlære
 • Vejledningsroller
 • Læringsredskaber i praksis
 • Praktikopgavevejledning

Sprog: Undervisningen foregår på dansk/grønlandsk i Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Undervisningsform: Teoretiske oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejde.

Undervisere: Sygeplejelærere Karen Mette Zeeb med indsigt i de grundlæggende sundhedsuddannelser i Grønland

Målgruppe: Sundhedsassistenter

PI sørger for rejse, ophold og dagpenge.

Kursusdata

 • Id: Praktikvejlederkursus-i-2-moduler
 • Pris: 4500

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382