Peqqissaanermik Ilinniarfik udbyder hermed i samarbejde med Sundhedsvæsenet et kursus på 2 moduler for tolke ansatte i sundhedsvæsenet. 

Fokus:

 • Professionalitet
 • Kommunikation
 • Personlig udvikling
 • Bevidsthed om rollen som tolk
 • Samarbejde og tværfaglighed

Mål: 

 • At få kendskab til sundhedsvæsenets lovgivning og opbygning
 • At få kendskab til tolkens arbejdsområde, ansvars- og kompetenceområde – hvad må / og hvad må man ikke som tolk?
 • At få kendskab til begreberne etik og moral (tolke-etik)
 • At få kendskab til kommunikation/assertiv
 • At få kendskab til forskellige muligheder indenfor forberedelse til svære samtaler og de-briefing efter samtaler
 • At få kendskab til personlighedsudviklingsmuligheder – tilegner færdigheder/viden om at skabe udviklingsmuligheder
 • At få kendskab til patientrettigheder – hvordan praktiseres de? Hvordan kan tolken aktivt deltage i, at skabe et godt patientforløb?
 • At få kendskab til arbejdsmiljø, herunder arbejdstilsynet, tillidsmand og samarbejdsudvalg – hvordan kan tolken aktivt deltage på arbejdspladsen for, at skabe gode samarbejdsvilkår?
 • At få kendskab til eget netværk på arbejdspladsen – hvordan kan tolken skabe netværk i arbejdspladsen?

Planen er, at det 2. modul afholdes i medio 2017.

Dato for afholdelse af 1. modul: 31.okt – 4. november 2016.

Sted: Peqqissaanermik Ilinniarfik Nuuk

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for rejse – ophold og forplejning.

Ansøgningsfrist: 7.oktober 2017

Yderligere information:

Yderligere information kan indhentes hos områdeleder Else Thygesen, e-mail: ethy@nanoq.gl tlf.: 349382.

Kursusdata

 • Id: PKU - Kursus for tolke i sundhedsvæsenet

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382