MasterClass for småbørnskonsulenter med Kari Killén

Torsdag d. 29. august - fredag d. 30. august 2019

Kl. 9.00 -16.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik

                                                                                   


Formål:

  • At kursisten bliver styrket i at arbejde med interventionsværktøjerne og interventionsredskaberne AAI, IWMC og IA og Care Index, og derigennem får øgede handlemuligheder i forhold til forebyggelse og tidlig indsats for gravide og forældre med spædbørn/småbørn i alderen 0-6 år.
  • At kursisten bliver styrket i forhold til at kunne beskrive den gravide og forældre-barn samspillet og kan dokumentere de resurser, der er tilstede og hvilke interventioner, der er nødvendige for at omsorgen bliver tilstrækkelig
  • At den studerende får supervision på de vanskelige problemstillinger fra det daglige arbejde, så hun i sin arbejdskontekst kan handle relevant i forhold til sin arbejdssammenhæng og rolle og får implementeret interventionsværktøjerne og interventionsredskaberne, så handlingerne tages med et fagligt afsæt.

Præsentation af Kari Killén:

Det er os en stor ære at kunne præsentere den norske forsker dr. philos Kari Killén. For de fleste, så vil Kari Killén nok ikke kræve den store præsentation, da hun har opnået stor international anerkendelse.

Dr. philos, socionom M.A (eng.) og forsker emeritus ved NOVA –” Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring”, forfatter og erfaren praktiker.  Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn – både på det forskningsmæssige og teoretiske niveau og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet. Kari er forfatter til en lang række af bøger bl.a. titlerne: ”Barndommen varer i generationer”, ”Omsorgssvigt I – det teoretiske grundlag”, samt ”Omsorgssvigt II – praksis og ansvar”, "Professionel udvikling og faglig vejledning” og ” Sårbare børn" i samarbejde med May Olofsson. I 2002 modtog Kari Killén den internationale pris:” Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment”.

Kari Killén er i dag seniorforsker ved ”Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring”, og Kari er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder.

Indhold:

Indholdet på dette kursus har fokus på interventionsværktøjerne AAI, IWMC, IA, og med et særligt fokus på Care Index. Care Index vil blive anvendt på cases medbragt af kursisterne, ligesom det øvrige indhold i høj grad vil blive tilrettelagt i forhold til det materiale, som kursisterne medbringer, så sammenhæng mellem teori, metode og egen praksis sikres.

Målgruppe:

Kurset er et MasterClass kursus, hvilket betyder, at man kun kan deltage, såfremt man kan dokumentere viden om tilknytningsteori og tidlig intervention - og i praksis arbejder med sårbare 0-6-årige børn og deres nærmeste omsorgspersoner. Enten via Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent eller tilsvarende dokumenteret efteruddannelse/viden.

Omfang:

2 dages kursus (29. - 30. august 2019)  kl. 9.00 - 16.00 på Peqqissaanermik Ilinniarfik

Der vil være forplejning formiddag, frokost og eftermiddag 

Deltagelse er gratis 

Deltagerne sørger selv for rejse og ophold

Der vil være mulighed for overnatning på Peqqissaanermik Ilinniarfik.
Værelsespris: 450 kr./ døgn.

Kursusdata

  • Id: MasterClass 2019
  • Pris: 0

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382