Allorfik, Videncenter om Afhængighed tilbyder MasterClass i Accelereret kognitiv traume-terapi - AKTT.
Kurset henvender sig til rusmiddelbehandlere og personer med anden relevant terapeutisk baggrund.
Kurset har primært form af praktisk træning i traume-reduktion. Den anvendte tilgang er i sit udgangspunkt kognitiv, og suppleres med traumereducerende teknikker, der anvendes umiddelbart, når man i behandlingen støder på et traume. Teknikkerne stammer fra EMDR, EMI og IEMT samt fra SE (Somatic Experiencing), mens det kognitive grundlag bl.a. præciseres ud fra TF-CBT (traumefokuseret kognitiv terapi).

Der er i opbygningen af kurset lagt vægt, at teorien begrænses til blot det nødvendige, og at de praktiske teknikker er enkle, umiddelbart anvendelige, og trænes omhyggeligt.

Underviser Christian A. Stewart-Ferrer er autoriseret psykolog samt specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. Han har gennem en årrække bl.a. arbejdet som supervisor ved Alkoholbehandlingen i Odense og (tidl.) ved Misbrugscenter Nordsjælland, samt som underviser på rusmiddelbehandleruddannelser og ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Praktiske forhold

Prisen er inkl. forplejning formiddag, frokost og eftermiddag samt kursusmaterialer. Deltagerne skal selv arrangere rejse og ophold i forbindelse med kurset samt afholde udgifter forbundet hermed.

Bemærk: Deltagelse på kurset er først garanteret, når betalingen er registreret.

Undervisningen foregår på dansk.

Kursusdata

  • Id: Masterclass
  • Pris: 5000

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382