Formål: at styrke og udvikle den palliative indsats inden for plejesektoren, på alderdomshjem og i hjemmehjælpen.

Mål

  • At give kursusdeltagerne redskaber til at kunne udføre lindrende pleje af den palliative borger samt støtte til de pårørende -
  • At styrke deltagernes viden og kompetencer i det daglige arbejde med palliative borgere og deres pårørende.

Indhold

  • kurset er målrettet mod styrkelse af sundhedshjælperens bidrag til det tværfaglige samarbejde inden for pleje-/ alderdomshjem og hjemmehjælpen.
  • Det vil have fokus på, hvorledes den palliative indsats på det fysiske, psykiske, åndelige og sociale område fremmes, således at livskvaliteten for den døende og dennes pårørende kan forbedres i borgerens sidste levetid.
  • Ligeledes vil kurset tage udgangspunkt i den palliative borgers nedsatte funktionsevne med det formål at give uafhængighed og selvbestemmelse.

Kurset vil blive afholdt på grønlandsk.

Undervisere: Ane Marie Lauritsen, sygeplejelærer - Berti Eriksen, fysioterapeut

Kursusdata

  • Id: Palliativ pleje og fysioterapi
  • Pris: 4500

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382