Målgruppe:
Sundhedsassistenter der har med borgere med demens og deres pårørende at gøre i deres hverdag. Det kan være regionssygehuse – sundhedscentre – plejehjem – aktivitetscentre og i hjemmeplejen


Formål:
At sundhedsassistenten skal deltage i styrkelsen af kvaliteten af plejen af den demente ved at opnå forståelse for pleje af mennesker med demens, samt få viden om rehabiliterende tilgang til mennesker med demens. Sundhedsassistenter kan derved støtte og pleje borgere med demens samt deres pårørende


Mål:
• At få viden om demenssygdomme, demens og aldring
• At deltageren kan medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med mennesket med demens
• At styrke deltagernes viden og kompetencer i det daglige arbejde med den demente og dennes pårørende
• At give deltageren viden om kommunikation med den demente


Indhold:
• livet med demens
• rehabilitering
• hvordan yder man støtte
• værdigrundlag for arbejdet med borgere med demens

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for rejse, ophold og dagpenge

Kurset vil afholdes på dansk

Underviser: Birthe Maesen, SOSU skolen Silkeborg

Tid: uge 23 (3.-7.juni 2019)

Kursusgebyr 4500 pr. deltager

Ansøgningsfrist 1. maj 2019

Max 15 deltagere

Kursusdata

  • Id: Demenspleje
  • Pris: 4500

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382