Er du sundhedsassistent med gå på mod, og har lyst til at udvikle dine kompetencer og kvalifikationer inden for Akut Sygepleje – Rehabilitering og Medicinadministration, så har du muligheden for søge ind på Efteruddannelse for Sundhedsassistenter.

Periode: 13. september til 1. november

Formål:
Efteruddannelsen af sundhedsassistenter varer sammenlagt 7 uger. Den har til formål, at sundhedsassistenten erhverver sig forudsætninger for at kunne arbejde rehabiliterende /sundhedsfremmende og forebyggende samt selvstændigt at kunne vurdere behov, tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver i forhold til den akutte og kroniske patient. På efteruddannelsen lægges der særligt vægt på kompetencer indenfor rehabilitering, medicinadministration (som afsluttes med en intern prøve som skal bestås), samt akut sygepleje såvel som i det primære som i det sekundære sundhedsvæsen.
Indhold

Efteruddannelsen er bygget op i 4 moduler, som indgår i et samlet forløb på efteruddannelsen:
modul 1: Akut sygeplejer, varighed 2 uger
modul 2: Rehabilitering 2 uger
modul 3: Medicinadministration 2 uger
modul 4: Tværgående case arbejde i 1 uge

Undervisningsform:
Undervisningsformen vil skifte mellem teoretiske oplæg, diskussion og dialog, gruppearbejde, praksisrelaterede opgaver, case opgaver og simulationstræning. Der vil forekomme læsning eller anden forberedelse til undervisning.

Praktiske forhold:
Efteruddannelsen vil foregå på Peqqissaanermik Ilinniarfik
PI sørger for rejse, ophold og dagpenge for deltagere uden for Nuuk
Alle optagede deltagere skal selv søge tjenestefri med løn hos arbejdsgiver
Der skal påregnes udgifter på ca. kr. 1200,- til litteratur. Litteratur kan købes på PI´s bibliotek.

Kursusdata

  • Id: Efteruddannelsesforløb for sundhedsassistenter

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382