Formål:

Formålet med specialiseringen til demenshjælper, er at denne erhverver sig kompetencer til:

• Selvstændigt at varetage de basale omsorgsopgaver

• Forebyggende aktiviteter, aktivitet og habilitering/rehabiliterende

• samt Koordinerende opgaver, vejledende og undervisende opgaver for de demensramte og demensramtes pårørende.

Adgangskrav:

Uddannet sundhedshjælper.

To års praktisk arbejdserfaring som sundhedshjælper foretrækkes.

Varighed:

Uddannelsens teoretiske del vil være på 5 uger og den praktiske del på i alt 2 uger.

Efterfølgende udarbejdes en opgave med udgangspunkt i en demensramt borger som demenshjælperen arbejder med på sin arbejdsplads. Der vil være 1 times vejledning fra Brancheskolen Peqqissaanermik Ilinniarfik i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave.

Den teoretiske uddannelse foregår på Brancheskolen Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Hvornår:

9. november – 11. december på PI

14. december – 31. december: udarbejdelse af case på ansættelsesstedet

NB: en del af undervisningen vil foregå på dansk.

Praktiske oplysninger:

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for billetbestillinger samt indkvartering i Nuuk. Der skal søges tjenestefri med løn. Der vil blive udbetalt dagpenge, efter gældende regler.

Kursusdata

  • Id: Demensspecialisering

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382